ePrivacy and GPDR Cookie Consent by Cookie Consent
Termeni generali
Termenii şi condiţiile de utilizare a site-ului vpi.ro (denumite în continuare "Termeni şi Condiţii") stabileşte care sunt condiţiile în care orice persoană poate accesa site-ul vpi.ro (denumit în continuare "Site-ul" ) ori poate utiliza în orice mod serviciile oferite prin intermediul Site-ului (denumit în continuare "Serviciul vpi.ro"), şi are valoarea unei convenţii încheiate între vpi.ro şi orice persoană care vizitează ori accesează Site-ul sau care doreşte să utilizeze Serviciul vpi.ro (denumită în continuare "Utilizator"). Neacceptarea acestor Termeni şi Condiţii ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligaţia persoanei respective de a înceta de îndată accesarea Site-ului şi/sau utilizarea Serviciului vpi.ro

Prelucrarea datelor cu caracter personal
vpi.ro va administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de Utilizatori, conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi liberă circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice. Utilizatorii sunt informaţi că datele personale pe care le furnizează sunt prelucrate în scopul oferirii în condiţii optime de către vpi.ro a serviciilor pe internet, a serviciilor de furnizare bunuri şi servicii şi a serviciilor de statistică.
Datele personale sunt furnizate de către Utilizatori în momentul creării unui cont nou pe Site iar colectarea acestor date se face în scopul exclusiv ţinerii unei evidenţe despre folosirea Site-ului şi al oferirii în condiţii optime a Serviciului vpi.ro.
Conform Legii nr. 677/2001, Utilizatorii beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a se adresa justiţiei. Totodată, utilizatorii au dreptul să se opună prelucrării datelor personale care îi privesc şi să solicite ştergerea datelor.
Pentru exercitarea acestor drepturi Utilizatorii pot trimite un e-mail la adresa contact@vpi.ro.

Conţinutul Site-ului
Orice persoane care expediază în orice mod informaţii ori materiale către site (Ex: prin adăugarea de imagini sau clipuri video) îşi asumă obligaţia de a nu prejudicia în nici un mod drepturile de autor pe care o terţă persoană le-ar putea invoca în legătură cu materialele şi informaţiile transmise în orice mod către site, iar persoanele care expediază în orice mod informaţii ori materiale înţeleg şi acceptă că încălcarea în orice mod a acestei obligaţii nu poate angaja în nici un mod răspunderea vpi.ro ci numai răspunderea persoanelor respective.

Limitarea răspunderii
vpi.ro nu este responsabil pentru inadvertenţe, omisiuni sau erori în cadrul informaţiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului sunt de acord să exonereze de răspundere pe vpi.ro pentru orice acţiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului.
vpi.ro nu îşi asumă obligaţia şi nu garantează implicit sau expres, pentru conţinutul de pe Site, pentru conţinutul oferit de Utilizatorii Site-ului sau de partenerii săi.
vpi.ro va face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acurateţea şi încrederea în Site şi va încerca să corecteze erorile şi omisiunile cât mai repede posibil.

vpi.ro are dreptul de a modifica oricând şi în orice mod oricare dintre prevederile din Termeni şi Condiţii sau Termenii şi Condiţiile în întregime, fără nici o notificare prealabilă şi fără a fi obligată să îndeplinească vreo altă formalitate faţă de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin şi necondiţionat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilităţi oferite de site sau de Serviciul vpi.ro ori prin accesarea Site-ului.

Dacă aveţi nelămuriri cu privire la aceşti Termeni şi Condiţii nu ezitaţi să ne contactaţi la adresa de e-mail: contact@vpi.ro
Imagine Video Articol